fbpx

การร้องเพลง ช่วยฝึกฝนอะไรให้ท่านบ้าง

การร้องเพลง คือการทำให้เกิดเสียงดนตรีจากคนที่เรียกว่านักร้อง อาจจะร้องแบบอะแคปเปลา (ร้องโดยไม่ใช้ดนตรี) หรือมีนักดนตรี เครื่องดนตรีประกอบ การร้องเพลงนั้นอาจร้องแบบไม่เป็นทางการ ร้องเพื่อความบันเทิง หรือในบางกรณีร้องอย่างเป็นทางการ เช่นร้องในระหว่างพิธีทางศาสนา

การร้องเพลง ช่วยฝึกฝนอะไรให้ท่านบ้าง

1. เป็นตัวของตัวเอง

การที่จะร้องเพลงที่ดีคิดว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงพอสมควร บางคนชอบร้องเพลงเร็วชอบความสนุกสนาน บางคนชอบเพลงช้าเพราะฟังสบายๆ การร้องเพลงก็เป็นการแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างหนึ่ง ว่าเราเป็นอย่างไร ชอบแนวไหน เป็นคนแบบไหน

2. มีความเป็นศิลปิน

เพราะการร้องเพลงทำให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่แข็งกระด้าง สุขุมเยือกเย็นเป็นคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่ทันยุค ทันสมัยตลอด เพราะการร้องเพลงแต่ละเพลงเดี๋ยวนี้ออกมาตามยุคสมัย ฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนทันสมัย

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและบางครั้งเพลงยังเป็นหัวข้อสนทนาที่โน้มน้าวให้คนๆหนึ่งเริ่มเปิดใจที่จะคุยกับคนที่ไม่รู้จักอีกด้วย ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นสำคัญ

4. จิตใจดี

การร้องเพลงเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะช่วยให้เราผ่อนคลาย และคลายเครียดได้ ไม่ว่าจะเกิดจากหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน

5. เป็นนักสื่อสารที่ดี

การร้องเพลงเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีอีกทางหนึ่งเหมือนกับการที่เราเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเพลงนั้น เศร้าอย่างไร สนุกอย่างไร ให้ผู้ฟังสนุกกับการฟัง

6. เป็นผู้ที่ดูดีมีเสน่ห์

เพราะเมื่อเราร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ เข้าถึงอารมณ์ของเพลงนั้นๆแล้ว อาจจะทำให้เราเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ต่อคนทั่วไปช่วยเรื่องภาพลักษณ์ หรือบุคลิกภายนอกของเราด้วย

7. ชอบเข้าสังคม

ผู้ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงจึงมักจะมีคุณลักษณะของการเป็นคนชอบเข้าสังคม เรียนรู้การอยู่กับคนหมู่มาก รู้จักการปรับตัว

8. มองโลกในแง่ดี

การร้องเพลงเป็นการผ่อนคลายจากที่เราคิดแต่เรื่องร้ายๆ เครียดจากสิ่งต่างๆ การร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองโลกในแง่ดีได้ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและทำให้เรามองโลกในแง่ดีในที่สุด


 

เครดิตข้อมูลบทความจาก
jobtopgun.com

สนใจเรียนดนตรีกับมีภูมิ สามารถทดลองเรียนได้ฟรี

  • ยกเว้นคอร์สเต้นจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท เมื่อมีการสมัครเรียนจะคืนเงินให้กับท่าน