fbpx

กีตาร์ไฟฟ้ามีความแตกต่างจากกีต้าร์โปร่ง และ กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า อย่างไร

กีต้าร์ไฟฟ้า

จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มักเรียกว่า Pick Up ทำหน้าที่แปลงเสียงที่เกิดจากสั่นของสายกีตาร์ให้กลายเป็นสัญญาณอิเล็คโทรนิกส์ ส่งผ่านสายสัญญาณไปยังเครื่องขยายสัญญาณประเภทแอมป์หรือลำโพงต่างๆ กีตาร์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมแพร่หลาย และใช้เล่นกันในแทบทุกประเภทดนตรี เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่งเสียง กีตาร์ไฟฟ้าผลิตออกมาในหลายระดับคุณภาพและราคา บริษัทที่ผลิตกีตาร์ไฟฟ้ามีหลายบริษัทอาทิเช่น Gibson Fender เป็นต้น

กีตาร์โปร่ง

 คือ กีตาร์ที่มีลำตัวโพรงเสียง สามารถสะท้อนเสียงได้ในตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

กีตาร์กึ่งโปร่งไฟฟ้า

คือ กีตาร์ที่มีลักษณะลูกผสมระหว่างกีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้า เพราะเป็นกีตาร์โปร่งที่นำเอาคอนแทค ประกอบเข้าไปกับตัวกีตาร์ ทำให้สามารถต่อสายจากกีตาร์เข้าเครื่องขยายเสียงได้โดยตรง คุณสมบัติเด่นก็คือ สามารถเล่นแบบไม่ต้องต่อเครื่องขยายเสียงก็ได้ เหมาะสำหรับบรรเลงในห้อง หรือต่อกับเครื่องขยายเสียงก็สามารถเล่นได้ เช่นเดียวกับกีตาร์ไฟฟ้า เหมาะสำหรับบรรเลงในที่โล่งแจ้ง ปัจจุบันนิยมนำกีตาร์ชนิดนี้มาบรรเลงกับดนตรีบทเพลงทั่วๆไป ซึ่งอาจเล่นเดี่ยวหรือรวมวง หรือเล่นผสมผสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ด้วยก็ได้

 

กีตาร์ไฟฟ้ามีความแตกต่างจากกีต้าร์โปร่ง และ กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า

ตรงที่ลำตัวของกีตาร์ไฟฟ้าโดยส่วนมากจะไม่มีโพรงเสียง หรืออาจเรียกว่า “ลำตัวตัน” (Solid Body) อย่างไรก็ดี กีตาร์ไฟฟ้าอาจหมายรวมถึง กีตาร์ที่มีโพรงเสียงบางประเภทที่มีการติดตั้ง Pick Up ซึ่งนิยมใช้เล่นในแนวดนตรีประเภทแจ๊สหรือบลูส์ ปัจจุบันนิยมนำสัญญาณเสียงที่ได้จากกีตาร์ไฟฟ้ามาดัดแปลงผ่านอุปกรณ์ดัดแปลงสัญญาณหรือเรียกกันว่าเอฟเฟคก่อนเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณ เพื่อให้ได้ลักษณะเสียงที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นจากกีตาร์ตัวเดียว


บทความจาก
musicarms.net

tartoonblog.wordpress.com

สนใจเรียนดนตรีกับมีภูมิ สามารถทดลองเรียนได้ฟรี

  • ยกเว้นคอร์สเต้นจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท เมื่อมีการสมัครเรียนจะคืนเงินให้กับท่าน