fbpx

ประกาศเลื่อนเปิดทำการเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อนเปิดทำการ

เรียน นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนี้ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนวันเปิดทำการออกไป ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่า

ทั้งนี้ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะขออนุญาตส่งรายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลัง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ