โรงเรียนดนตรีมีภูมิ ( “ Mephoom ” music act art school ) ติดสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นโรงเรียนสอนดนตรี เรียนเปียโน สอนศิลปะ และศิลปะการแสดง สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งไปจนถึงนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย เรียนต่อทางด้านดนตรี และด้านศิลปะ ตลอดจนวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ เน้นบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน อบอุ่น พร้อมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

** แนวคิดโรงเรียนดนตรีมีภูมิ **

สร้างภูมิรู้ :

โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย สถาบันดนตรีชั้นนำ และคุณครูมากประสบการณ์สอน
สอบวัดผลประเมินผลผู้เรียน ทั้งภายใน และภายนอก และรองรับการสอบในระดับสากล
หลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สู่ภูมิฐาน :

ร่วมเวิร์คช็อป และแสดงผลงาน ไปกับศิลปินและผู้มีชื่อเสียงในวงการ
เสริมสร้างความมั่นใจ บุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย

อย่างภูมิใจ :

สร้างผลงาน ความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และต่อยอดได้อย่างภาคภูมิ