fbpx

เก็บภาพการแสดงของน้องๆ วง Area004 ที่ไปคว้าแชมป์ Victoria Garden music contest #3

สนใจเรียนดนตรีกับมีภูมิ สามารถทดลองเรียนได้ฟรี

  • ยกเว้นคอร์สเต้นจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท เมื่อมีการสมัครเรียนจะคืนเงินให้กับท่าน