อภิสิทธิ์ คงดี
( ครูอาร์ท )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ เอกดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องดนตรีที่สอน

  • Drumset

ประวัติการอบรม

  • Green Card KCI ( KPN )

ประสบการณ์การสอน

  • KPN ( สัมมากร,บางกระบือ,เจริญนคร ) 5-6 ปี
  • สานเสียง ( มหาชัย ) 1-2 ปี
  • โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี ใน รร.สังกัด กรุงเทพฯ

ผลงานที่ผ่านมา

  • วงขับเสมหะ ( KUBSEMHA )
  • วง Houndtown