อุนากร อยู่คง
( ครูมังกร )

การศึกษา

  •  ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวดนตรีที่ถนัด

  • Jazz

เครื่องดนตรีที่สอน

  • กีตาร์ อูคูเลเล่

ประสบการณ์

  • Syder Bay Music Award รอบชิงชนะเลิศ
  • คุณครูโรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดงมีภูมิ 3 ปี