ปิยเนตร ฉัตรรัตนธรรม
( ครูแซนด์ )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชา ดนตรีตะวันตก แขนงสมัยนิยม เครื่องเอก กีตาร์ไฟฟ้า

ประสบการ์สอน 3 ปี

  • โรงเรียนดนตรี Music Plant
  • บ้านเฟิร์น (Home School)

เครื่องดนตรีที่สอน

  • กีตาร์, กลอง, อูคูเลเล่, คีย์บอร์ด

แนวดนตรีที่ถนัด

  • Pop, Rock

ผลงานที่ผ่านมา

– แต่งและขับร้อง

  • เพลง The Dark Attack วง Ultima
  • เพลง The foreign matter inside วง Ultima
  • เพลง Breaking up วง Purrrr

ขับร้อง (Feathering)

  • เพลง S.H.E. วง Like a secret seen
  • เพลง Some one วง Dream 22