นุชรี จันทะคัด
( ครูแอ๋น )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ความสามารถ

  • thai dance
  • hiphop dance
  • cover dance

ผลงาน

  • 2020 ผู้ฝึกซ้อม การประกวดเต้นเวทีทูบีนัมเบอร์วัน ได้รางวัลที่ 3
  • 2019 ผู้ฝึกซ้อม การประกวดเต้น ปอมปอมเชียร์ ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม ได้รางวัลที่ 2
  • 2019 ผู้ฝึกสอนการประกวดเต้น aerobic contes ครั้งที่ 2 ได้รางวัลที่ 1
  • 2018 ผู้ฝึกซ้อม การประกวดเต้น ปอมปอมเชียร์ ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม ได้รางวัลที่ 1