แพรวพรรณ คำพันธุ์
( ครูออม )

การศึกษา

 • โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
 •  มหาวิทยาลัยศิลปากร เอก Voice มีส่วนร่วมในการทำ SU Jazz Acapella

ดนตรีที่สอน

 • เปียโน
 • ร้องเพลง

ดนตรีที่ถนัด

 • Pop
 • Soul

ประวัติการสอน

 • ครูพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี
 • คุณครูสอนร้องเพลงและเปียโน โรงเรียน Mephoom School

รางวัลที่เคยได้

 • ประกวดแต่งเพลง “รักแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปี พ.ศ. 2559 ได้รางวัลที่3
 • Wine bridge music contest 2019 ได้ที่3
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งาน Love say play ครั้งที่4
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ACSP music competition 2015
 • High school band ซีซั่นที่1 10วงสุดท้ายของประเทศ ออกช่อง 3 Family
 •  รางวัลรองชนะเลิศอีนดับ 1 Haha mucus challenge 2015
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ACEP acoustic band competition 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ search to be the star ครั้ง5 ได้ที่2 ครั้งที่ 6
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Star music Contest 2014
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Assumption music Contest ศรีราชา 2014
 •  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 The Square Music contest 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ACT music Festival 2013 , 2015
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 S.G. Music Festival 2013
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Silpakorn Youth music Award ครั้งที5,6