พงศกร ศักดิ์ศิลปอุดม
( ครูแฟ้ม )

การศึกษา

 • มหาบัณฑิตสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญาตรีสาขาการแสดงดนตรี (ดนตรีแจ๊ส) เครื่องเอก กลองชุด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวดนตรี

 • Pop
 • Funk
 • Latin
 • Reggae
 • Jazz

ผลงานการแสดงดนตรี

 • เป็นนักดนตรีเบื้องหลัง (back up) ในตำแหน่งกลอง ซึ่งวง The DAI DAI เป็นศิลปินของค่ายแกรมมี่ ร่วมออกอัลบั้มในโปรเจ็คที่มีชื่อว่า Showroom Vol.3
 • ได้ร่วมแสดงกับวง The DAI DAI ในงาน G19
 •  สมาชิกวง Ta-mone band ร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรี Pattaya festival 2014, 2015
 • สมาชิกวง Backpacker percussion เข้าร่วมประกวดในรายการ นัดดวล ก๊วนเคาะ Sangsom Percussion Competition Thailand 2005 และผลที่ได้รับคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน

ประวัติการสอน

 • สถาบันดนตรีและภาษาสานเสียง จ.สมุทรสาคร (พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2558)
 • สถาบันดนตรี KPN สาขาสามเสน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553)
 • โรงเรียนดนตรี Song bird ถนนราชพฤกษ์ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558)
 • วิทยาลัยนาฏศิลป ตำแหน่ง ครูพิเศษ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2561)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ตั้งแต่ พ.ศ.2561 )