สิขเรศ ศักดิ์นาวีพร
( ครูโม )

การศึกษา

  • คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • เครื่องเอก Trumpet เครื่องรอง Piano

แนวดนตรีที่ถนัด

  • คลาสสิค

ประสบการณ์การสอน 2 ปี

  • Rubkwan Music School
  • Music 9 Academy

ผลการประกวด/การแข่งขัน

  • Princess Galyani Vadhuna Internation ensemble Competition 2019
  • แสดงคอนเสิร์ต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย 150 ปี ในงานความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย