ภัทราภร แสงเรืองอ่อน
( ครูเมย )

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (International program) สาขา Nano Engineering

เครื่องดนตรีที่สอน

 • เปียโน

แนวดนตรีที่ถนัด

 • คลาสสิค
 • Pop

ประสบการณ์

 • Sale engineer at Prima Scientific
 • Piano teacher at Music Home
 • Freelance piano teacher
 • Piano teacher at Mephoom school

กิจกรรมและรางวัล

 • Grade 8 Piano Trinity
 • Grade 5 Piano Yamaha (Teacher Grade)
 • Piano competition (Yamaha) 2003
 • Piano Competition Duet (Yamaha) 2