มุขสุดา คุ้มบ้านชาติ
( ครูออย )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขนง Jazz เครื่องเอก Saxophone เครื่องรอง Voice

เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้

  • กีตาร์
  • เปียโน

แนวดนตรีที่ถนัด

  • Jazz

ประสบการณ์สอน 3 ปี

  • Kawai พระราม 2
  • Kawai เพชรเกษม

ผลการประกวด/การแข่งขัน

  • รางวัลชมเชย Asian Saxophone Congress 2016