ไตรภพ ศักดิกร
( ครูโป้ )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส เอกกลองชุด มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องดนตรีที่สอน

  • กลองชุด

• ผลงานทางดนตรี

  • นักดนตรีอิสระ Back Up ศิลปิน

ประสบการณ์สอน

  • โรงเรียนดนตรี Yamaha
  • สอนตามบ้านนักเรียน
  • โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ