พรพิพัฒน์ มาลีพันธ์
( ครูปอนด์ )

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องดนตรีที่สอน

  • เบสไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ

ประสบการณ์การทำงาน

  • เล่นร่วมกับ พัด The voice
  • ประกวด Thailand Jazz เข้ารอบ 10 วงสุดท้าย
  • วง Kopycat